Her er bilder av utføret oppdrag.

Anneks

Stabbur

Hytte

Diverse

Andre bilder fra utførte oppdrag

Eldre bilder